Tekniken på en båt

Båtar är fascinerande artefakter. Under egyptiernas tid utgjorde sjöfararna ett kunskapsrikt och mytomspunnet folk som fraktade gods och varor över haven. Handeln fick en riktig explosion i samband med båtens inträde i historien och än idag domineras den globala kommersen av fartyg. Men båtar används även i fritidssyfte. Framförallt har motorbåtar samt segelbåtar blivit alltmer populära bland privatpersoner. Sedan egyptiernas tid har det skett mycket och det fysiska grundkonceptet som omfamnar ordet ”båt” eller ”fartyg” har kommit att utvecklas åt alla olika håll. Idag finns det en mängd olika båtar som alla fungerar på olika sätt.

Segelbåtar

Segelbåt är en vanlig typ av båt och förekommer i många olika former. I regel drivs en segelbåt av ett segel som fångar upp vinden och därmed kan utvinna denna kraft för att driva båten framåt. Vanligtvis brukar man skilja på två olika typer av segelbåtar. De segelbåtar, eller segelfartyg, som används vid yrkestransporter benämns ofta som allmogebåtar. Dessa utformas ofta efter väder och de farvatten dem ska föra sig i. Sedan finns det även segelbåtar i trä vilka är vanligare vid mindre fritidsbåtar såsom katamaraner, jollar, kölbåtar och trimaraner.

Motorbåtar

tekniken på en båt

Motorbåtar drivs med förbrännings- eller elmotorer. Dessa har propellrar som skapar energi, snurrar och därmed för båten framåt i vattnet. Motorbåtar förekommer i små storlekar men kan också finnas på betydligt mycket större båtar, till exempel jakter.

Hur fungerar en båt?

I och med de många olika typer av båtar som existerar fungerar de även på många olika vis. Beroende på om båten i fråga drivs av en motor eller av segel påverkar förklaringen kring hur den fungerar. Gemensamt för näst intill alla båtar är principen kring hur de byggs för att kunna flyta på vattnet. Enkelt förklarat säger man att båtarnas totala densitet är lägre än vattnets och därmed tillåter att båten trycker undan vattnet när den sjösätts och därmed flyter. Detta beror även på att de material som båtar tillverkas av är lättare än vatten och därmed flyter på ytan.

Mer kunskap

Vill du lära dig mer om båtar och dess konstruktion och tekniker? Idag finns otroligt mycket information på internet om du vill lära dig mer om just båtar. Bland annat kan du titta på filmer eller varför inte gå en gratiskurs? På så vis blir inlärningsprocessen effektiviserad och du kommer garanterat få den mest väsentliga informationen.