Sjöräddning

Ute till havs är det sällan mycket till trafik och det är inte ovanligt att du befinner dig flera kilometer ifrån andra människor. Om det skulle hända något med dig eller din båt är det därför mycket viktigt att det finns någon som alltid är beredd att snabbt kunna komma till undsättning.
 
sjöräddning
 
Sjöräddning kallar vi detta för och det handlar om att hjälpa de människor som befaras befinna sig i sjönöd. Det har alltid funnits ett behov att rädda de människor som befinner sig i nöd på vattnet och länge har det här varit ett stort problem i Sverige. Under de senaste två seklerna har det jobbats hårt med att ta fram samarbeten som gör att hjälp alltid finns till hands och i takt med att tekniken har utvecklats, har också olyckorna till sjöss minskat. I Sverige har vi upprättat en myndighet vid namn Kustbevakningsmyndigheten som alltid står beredd att rädda utsatta människor som befinner sig i fara. Kustbevakningen har konstant fartyg och flygplan redo och tack vare dem kan hundratals liv räddas varje år. Arbetarna på Kustbevakningen gör ett mycket viktigt jobb och är du intresserad av att arbeta för dem kan du hitta mer information på deras hemsida. Förutom Kustbevakningen har vi i Sverige också en fantastiskt värdefull förening vid namn Sjöräddningssällskapet. SS är en ideell förening som arbetar med att rädda liv ute till sjöss. Utan bidrag från staten kan de hjälpa mängder med människor varje år, och dessutom arbetar de med förebyggande åtgärder för att öka kunskapen hos båtförare och minska olyckorna. På Sjöräddningssällskapets hemsida kan du läsa mer och även bidra till att göra Sveriges vatten ännu säkrare. Du kan bidra genom att dels skänka pengar och dels genom att hjälpa till med tid och arbete.